Utfrågningar

SE ALLA

Ett utskott får anordna utfrågningar med sakkunniga om en sådan utfrågning är nödvändig för dess arbete i ett visst ärende. Utfrågningar kan även anordnas gemensamt av två eller flera utskott. De flesta utskott anordnar regelbundna utfrågningar eftersom utfrågningarna gör det möjligt för utskotten att lyssna till sakkunniga och anordna diskussioner om viktiga ämnen. På den här sidan hittar du all tillgänglig information som rör utskottsutfrågningar, bl.a. program och inlägg från talare.

03-12-2019 - Public hearing on Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence

SEDE 10-12-2019 - 16:45
SEDE hearing on artificial intelligence - 3 December 2019

SEDE organised a public hearing on 'Opportunities and challenges of the use of Artificial Intelligence - enabled systems in security and defence' on 3 December 2019 with external experts.

Plats : SPINELLI 3E2

    Presentation by Jean-François RIPOCHE, Director of Research, Technology and Innovation (RTI), European Defence Agency (EDA)
    Presentation by Maaike VERBRUGGEN, Doctoral Researcher at the International Security Cluster, Institute for European Studies (IES) at the Vrije Universiteit Brussel (VUB)
    Presentation by Dr Mariarosaria TADDEO, Researcher Fellow at the Oxford Internet Institute (OII) and Deputy Director of the Digital Ethics Lab.