Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Senaste nytt

EU-valet 2024 – 6 till 9 juni

24-05-2024 - 12:03
In the European Union, democracy may seem obvious to us today. But this has not always been the case. Not so long ago, millions of Europeans lived through times when they could not vote or even speak up freely. When their very lives could be in danger simply for being different, for holding different beliefs or for wanting a different life. Democracy is a precious gift passed on to us from previous generations. They aspired towards it and fought for it. Now it is up to us to maintain it, to make it stronger and pass it on to the generations to come. The most effective way to do so is by voting - because the more people vote, the stronger democracy becomes. On June 6-9 2024: Use your vote or others will decide for you.
© European Parliament

Vid EU-valet den 6-9 juni ska EU-medlemsstaternas medborgare välja sina företrädare till Europaparlamentet. De nyvalda ledamöterna, som ska företräda EU‑medborgarna fram till 2029, träffas i juli för att välja talman, vice-talmän och kvestorer. De kommer också att besluta om hur parlamentets ständiga utskott och underutskott ska se ut - och därmed inleds den nya valperioden. Därefter kommer utskotten att hålla sina första sammanträden för att välja sina respektive ordförande och vice ordförande.

FEMM Activity Report 2019-2024

Fact Sheets

The Fact Sheets provide an overview of European integration and of the European Parliament's contribution to that process.

Supporting Analyses

Policy departments provide high-level independent expertise, analysis and policy advice.

STOA

Panelen för framtida vetenskap och teknik