Please fill this field

Omröstningar

Omröstning med namnupprop är obligatoriskt vid enstaka omröstning och/eller slutomröstning både för betänkanden som avser lagstiftning och andra betänkanden som går till omröstning i utskottet. Omröstning med namnupprop kan dessutom ske om ordföranden beslutar att gå vidare med elektronisk omröstning eller om så begärs av ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet i utskottet.

På den här sidan finner du resultatet av omröstningarna med namnupprop, med uppgift om hur varje ledamot röstade.

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of July 16, 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting of 03 July 2020

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting 25 June 2020

Roll Call Votes - May 25, 2020

Procedural vote concerning the decision of the FEMM Committee Coordinators' recommendation on the allocation of the Opinion on the "Determination of a clear risk of a serious breach by the Republic of Poland of the rule of law"

Roll Call Votes FEMM Comittee Meeting 27 November 2018

Roll Call Votes - FEMM Committee Meeting September 30, 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 23 January 2019

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 21 November 2018

Roll Call Votes FEMM Meeting 8 November 2018

Roll Call Votes FEMM Committee Meeting 22 October 2018

Load more