Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

© European Union 2020 - European Parliament

Välkommen till IMCO-utskottets webbplats och tack för visat intresse! IMCO-utskottet ansvarar för den rättsliga kontrollen och granskningen av EU-regler på den inre marknaden, inbegripet den digitala inre marknaden, tullar och konsumentskydd.

En välreglerad inre marknad är mycket viktig för att målen i EU:s gröna giv och klimatmålen i Parisavtalet ska kunna uppnås, så att innovation och konkurrenskraft för företag kan främjas samtidigt som man upprätthåller och anpassar en hög konsumentskyddsnivå och höga sociala och miljömässiga standarder.

Covid-19-krisen har visat att vi inte kan ta resultaten av EU:s inre marknad för givna. Vi måste försvara den inre marknadens framtida integritet, men vi måste också uppdatera den. Vi har många utmaningar och möjligheter framför oss, bland annat att ytterligare frigöra den digitala inre marknadens potential och använda den inre marknaden för tjänster mer effektivt. Att upprätthålla våra höga standarder bör vara ett av våra främsta mål.

Utskottet samarbetar med medlemsstaterna och kommissionen för att se till att reglerna för den inre marknaden är praktiskt genomförbara, tillämpas fullt ut och verkställs i tid. Det är en ära för mig att få vara ordförande för detta viktiga utskott och arbeta med ledamöter från hela det politiska spektrumet för att uppnå verkliga fördelar för konsumenterna och näringslivet på hela den inre marknaden.

Anna Cavazzini