Generell sökning

Sök

PROTOKOLL - Onsdagen den 6 november 2019 - Torsdagen den 7 november 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 715/2007 om typgodkännande av motorfordon med avseende på utsläpp från lätta personbilar och lätta nyttofordon (Euro 5 och Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-12-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 14 november 2019

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Lagstiftningsgranskning av genomförandet av förordningen om det fria flödet av andra data än personuppgifter (förordning (EU) 2018/1807)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Tid för lagstiftningsgranskning om genomförande av direktivet om radioutrustning (direktiv 2014/53/EU)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

PROTOKOLL - Tisdagen den 8 oktober 2019

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 6 november 2019

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 10 oktober 2019

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 10 oktober 2019

09-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_1 PE641.427v01-00
ITRE IMCO