Stödanalyser

Den här databasen innehåller utredningsdokument som Europaparlamentets olika utredningsenheter har utarbetat, särskilt studier, djupanalyser och briefingar från utredningsavdelningarna, enheten för övervakning av ekonomisk styrning och direktoratet för konsekvensbedömningar och europeiskt mervärde. Syftet med dokumenten är att bistå arbetet i parlamentets olika organ.

Mer detaljerat

Hur man söker

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Kort sammanfattning

Utredningsavdelningarnas tjänster (IMCO i fokus)
14-06-2019 Briefing

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Studie

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Studie

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Studie

Workshop on “Strengthening Competitiveness of the Internal Market by Developing the EU Customs Union and its Governance”
15-05-2019 Djupanalys

Identifying Optimal Policy Making and Legislation
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth. Free Movement of Services and Freedom of Establishment. Delivering Improved Rights to European Citizens and Businesses
15-05-2019 Studie

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Kort sammanfattning

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Studie

Alla stödanalyser

Kontakter

  • Utredningsavdelningen för ekonomisk politik, vetenskapspolitik och frågor om livskvalitet