Please fill this field

Tjänsteresor

Ett utskott kan besluta om att organisera tjänsteresor till en medlemsstat, till ett land utanför EU eller till internationella konferenser. Tjänsteresorna sker inom ramen för utövandet av utskottets befogenheter, och ett begränsat antal ledamöter från utskottet deltar. Utskotten får även, för en period på högst tre dagar, sända en delegation bestående av tre ledamöter till de byråer och organ som utskottet är huvudansvarigt för. All information om specifika tjänsteresor hittar du på denna sida.