Please fill this field

Europeiska medborgarinitiativet

Europeiska medborgarinitiativet innebär att medborgare, genom att samla ihop en miljon namnunderskrifter från minst en fjärdedel av EU-länderna, kan uppmana Europeiska kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenhet. Organisatörerna av framgångsrika initiativ bjuds sedan in och får presentera sitt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet, inför det utskott som ansvarar för det aktuella området. På denna sida hittar du all information om utfrågningar om medborgarinitiativ.

 European Citizens’ Initiative - How it works