Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  MINUTES - Tuesday, 3 December 2019

06-12-2019 JURI_PV(2019)12-03-1 PE644.877v01-00
JURI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 3 december 2019

27-11-2019 JURI_OJ(2019)12-03_1 PE644.813v01-00
JURI

 

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska institutet för innovation och teknik (omarbetning)

18-11-2019 JURI_CM(2019)643201 PE643.201v01-00
JURI

Magdalena ADAMOWICZ

BETÄNKANDE om begäran om upphävande av José Manuel Fernandes immunitet

12-11-2019 A9-0023/2019 PE641.081v03-00
JURI

Ibán GARCÍA DEL BLANCO

  AMENDMENTS 1 - 15 - Draft opinion 2018 discharge: General budget of the EU - Court of Justice

12-11-2019 JURI_AM(2019)643176 PE643.176v01-00
JURI

Gilles LEBRETON

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Tisdagen den 12 november 2019

07-11-2019 JURI_OJ(2019)11-12_1 PE643.101v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Torsdagen den 19 september 2019

06-11-2019 JURI_PV(2019)09-19-1 PE641.391v02-00
JURI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 15 juli 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)07-15-1 PE639.939v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Tisdagen den 3 september 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-03-1 PE641.075v01-00
JURI

 

PROTOKOLL - Onsdagen den 25 september 2019 - Torsdagen den 26 september 2019

29-10-2019 JURI_PV(2019)09-25-1 PE641.372v01-00
JURI