Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Särskilda utskottet för cancerbekämpning


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde
BECA - INTERPARLAMENTARISKT UTSKOTTSSAMMANTRÄDE - ATT VÄNDA CANCERUTVECKLINGEN

Utskottet för kultur och utbildning


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för mänskliga rättigheter


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
TILLSAMMANS MED UTSKOTTET FÖR UTRIKESFRÅGOR OCH UTSKOTTET FÖR UTVECKLING


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde

Budgetutskottet


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 6Q2

UTSKOTTSSAMORDNARE
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinarie sammanträde
- DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinarie sammanträde
- BUDG/CONT - GEMENSAMT SAMMANTRÄDE (ARTIKEL 58) - DELTAGANDE PÅ DISTANS

Budgetkontrollutskottet


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinarie sammanträde


Brussels : ASP - A3E-2

UTSKOTTSSAMORDNARE


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinarie sammanträde


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
ECON - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE


Brussels : ASP - A5G-2

UTSKOTTSSAMORDNARE
TRAN - SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE

Underutskottet för säkerhet och försvar


Brussels : ASP - A1E-2

Samordnare
MÖTE PÅ DISTANS VIA INTERACTIO

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : ASP - A5G-2

Extra sammanträde
AFET - OMRÖSTNING


Brussels : ASP - A5G-2

Extra sammanträde
AFET - OMRÖSTNING

Utskottet för internationell handel


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde

Fiskeriutskottet


Brussels : JAN - 6Q1

Samordnare
PECH - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde
PECH - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde


Brussels : PHS - P3C050

Gemensamt sammanträde
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran


Brussels : PHS - P1A002

UTFRÅGNING
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde
AGRI - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för framställningar


Brussels : ASP - A5G-3

Ordinarie sammanträde
MED DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : ASP - A5G-3

Ordinarie sammanträde
MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Underutskottet för skattefrågor


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
FISC - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Brussels : ASP - A1E-2

Personalmöte
DSA (RÄTTSAKTEN OM DIGITALA TJÄNSTER) 2020/0361(COD)