Please fill this field

Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Underutskottet för säkerhet och försvar


Brussels : ASP - A5G-2

Extra sammanträde


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för internationell handel


Brussels : JAN - 6Q2

Extra sammanträde


Brussels : JAN - 6Q2

Extra sammanträde


Brussels : JAN - 6Q2

Extra sammanträde

Utskottet för konstitutionella frågor


Brussels : JAN - 6Q1

Extra sammanträde
AFCO-UTSKOTTET


Brussels : JAN - 6Q1

Extra sammanträde
AFCO-UTSKOTTET

Underutskottet för mänskliga rättigheter


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : PHS - P1A002

UTSKOTTSSAMORDNARE
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Särskilda utskottet för cancerbekämpning


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
UTFRÅGNING


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
UTFRÅGNING

Budgetutskottet


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
- DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : ASP - A1G-3

Samordnare
- DELTAGANDE PÅ DISTANS

Fiskeriutskottet


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinarie sammanträde
PECH - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Särskilda utskottet för artificiell intelligens i den digitala eran


Brussels : PHS - P3C050

Samordnare
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde
ANIT - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE DEN 1 FEBRUARI 2021

Särskilda utskottet för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för ekonomi och valutafrågor


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
ECON - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE

Undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport


Brussels : JAN - 6Q2

UTSKOTTSSAMORDNARE
ANIT-SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE DEN 1 FEBRUARI 2021

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : PHS - P6B001

Ordinarie sammanträde
VOTING SLOT

Utskottet för konstitutionella frågor


Brussels : ASP - A1G-3

Extra sammanträde
AFCO committee meeting

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Brussels : PHS - P1A002

Extra sammanträde
Remote participation. AGRI extraordinary meeting

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
Remote participation

Särskilda utskottet för cancerbekämpning


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde
BECA meeting on World Cancer Day

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde

Särskilda utskottet för cancerbekämpning


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde
BECA meeting on World Cancer Day

Utskottet för kultur och utbildning


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Utskottet för framställningar


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde
with remote participation

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde
TRAN Committee meeting

Underutskottet för skattefrågor


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
FISC Committee meeting - Remote participation