Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Utskottet för utveckling


Brussels : ASP - A5G-3

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Budgetutskottet


Brussels : PHS - P4B001

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista


Brussels : PHS - P4B001

Samordnare

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Fiskeriutskottet


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för konstitutionella frågor


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : ASP - A5G-3

Extra sammanträde

Föredragningslista


Brussels : ASP - A5G-3

Extra sammanträde

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
FEMM Committee meeting

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
UTFRÅGNING
FEMM Committee meeting

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi


Brussels : JAN - 2Q2

Technical preparatory meeting (legislative
Net Zero Industry Act

Utskottet för utrikesfrågor


Strasbourg : LOW - N1.4

Extra sammanträde
Gemensamt sammanträde
-AFET-DEVE-DROI - Exchange of views with the 2023 Sakharov Prize laureates

Föredragningslista

Budgetutskottet


Strasbourg : LOW - N1.3

Extra sammanträde
Gemensamt sammanträde
- Joint BUDG-ECON Committee meeting with EVP Dombrovskis and Commissioner Gentiloni

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Strasbourg : WIC - WIC200

Extra sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för ekonomi och valutafrågor


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för kultur och utbildning


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Budgetkontrollutskottet


Brussels : ASP - A3E-2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för framställningar


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för folkhälsa


Brussels : PHS - P5B001

Ordinarie sammanträde

Utskottet för regional utveckling


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för skattefrågor


Brussels : PHS - P5B001

Ordinarie sammanträde

Utskottet för internationell handel


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för mänskliga rättigheter


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för säkerhet och försvar


Brussels : ASP - A1G-2

Ordinarie sammanträde