Please fill this field

Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
-DISTANS

Föredragningslista

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
- DISTANS

Föredragningslista

Underutskottet för säkerhet och försvar


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Budgetutskottet


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde

Föredragningslista


Brussels : JAN - 6Q2

Extra sammanträde
- DELTAGANDE PÅ DISTANS


Brussels : JAN - 6Q2

Extra sammanträde
- Remote participation


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
- DELTAGANDE PÅ DISTANS

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
GEMENSAMT SAMMANTRÄDE PÅ DISTANS EMPL-ECON - DISKUSSION OM DE LANDSSPECIFIKA REKOMMENDATIONERNA

Föredragningslista

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
ENVI - EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE - DISTANS

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
ENVI - EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE - DISTANS

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
TRAN - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE DEN 28 MAJ 2020 (DELTAGANDE PÅ DISTANS)

Föredragningslista

Utskottet för internationell handel


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Budgetkontrollutskottet


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
CONT - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE - DISTANS

Föredragningslista

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
TRAN - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE DEN 28 MAJ 2020 (DELTAGANDE PÅ DISTANS)

Föredragningslista

Utskottet för utveckling


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
MED DELTAGANDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 2Q2

Samordnare
TRAN - SAMORDNARNAS SAMMANTRÄDE DEN 29 MAJ 2020 (DELTAGANDE PÅ DISTANS)

Underutskottet för säkerhet och försvar


Brussels : JAN - 4Q1

Extra sammanträde
SEDE - EXTRA UTSKOTTSSAMMANTRÄDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Underutskottet för mänskliga rättigheter


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde
DISTANS

Föredragningslista

Budgetkontrollutskottet


Brussels : JAN - 4Q2

Extra sammanträde
CONT - UTSKOTTSSAMMANTRÄDE PÅ DISTANS

Föredragningslista

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : JAN - 2Q2

Extra sammanträde