Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Brussels : PHS - P3C050

Gemensamt sammanträde
LEDAMÖTER AV UTSKOTTET FÖR KVINNORS RÄTTIGHETER OCH JÄMSTÄLLDHET MELLAN KVINNOR OCH MÄN

Föredragningslista


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista


Brussels : JAN - 2Q2

Gemensamt sammanträde
CJ19 High-level geopolitical dialogue

Föredragningslista


Brussels : JAN - 2Q2

UTSKOTTSSAMORDNARE

Utskottet för ekonomi och valutafrågor


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Budgetutskottet


Brussels : ASP - A5G-3

Extra sammanträde
Committee on Budgets

Föredragningslista

Budgetutskottet


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för utveckling


Brussels : JAN - 4Q1

MED EUROPAPARLAMENTSLEDAMOT

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi


Strasbourg : WIC - WIC200

Extra sammanträde

Utskottet för konstitutionella frågor


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Extra sammanträde
AFCO extraordinary committee meeting

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde
FEMM Committee meeting

Utskottet för internationell handel


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Budgetkontrollutskottet


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
ICM

Utskottet för transport och turism


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde

Fiskeriutskottet


Brussels : ASP - A3G-2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för framställningar


Brussels : ASP - A3G-3

Ordinarie sammanträde

Utskottet för regional utveckling


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för skattefrågor


Brussels : PHS - P1A002

Ordinarie sammanträde

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Utskottet för kultur och utbildning


Brussels : ASP - A1G-2

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för mänskliga rättigheter


Brussels : ASP - A5E-2

Ordinarie sammanträde

Underutskottet för säkerhet och försvar


Brussels : ASP - A1E-2

Ordinarie sammanträde

Särskilt utskott för frågor om utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen, inbegripet desinformation, och om att stärka integriteten, transparensen och ansvarsskyldigheten i Europaparlamentet


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde