Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Budgetutskottet


Bryssel : JAN - 6Q2

Samordnare


Bryssel : JAN - 6Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för internationell handel


Bryssel : ASP - A3G-3

Samordnare

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling


Bryssel : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Utskottet för kultur och utbildning


Bryssel : ASP - A1G-3

Samordnare

Budgetkontrollutskottet


Bryssel : PHS - P5B001

Samordnare

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi


Bryssel : JAN - 2Q2

Samordnare


Bryssel : JAN - 2Q2

Ordinarie sammanträde

Utskottet för regional utveckling


Bryssel : ASP - A1G-3

Samordnare

Utskottet för framställningar


Bryssel : ASP - A3G-3

Samordnare

Budgetutskottet


Bryssel : ASP - A5G-3

Samordnare

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Bryssel : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde


Bryssel : JAN - 4Q2

Ordinarie sammanträde