Sammanträdeshandlingar

Tillgång till sammanträdeshandlingar

Alla handlingar till kommande och tidigare sammanträden finns tillgängliga på ett och samma ställe. Välj utskott och sedan sammanträdesdatum för att få en lista över relevanta handlingar till varje punkt på föredragningslistan på alla tillgängliga språk. Handlingarna kan öppnas direkt i webbläsaren eller via e-post eller laddas ner och sparas.

Kommande sammanträden

Utskottet för transport och turism


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde
TRAN Committee meeting

Föredragningslista

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde
Interparliamentary committee meeting on gender mainstreaming

Föredragningslista


Brussels : JAN - 4Q1

Ordinarie sammanträde

Utskottet för utrikesfrågor


Brussels : ASP - A5G-3

Gemensamt sammanträde
Extra sammanträde
Debriefing on the mission to Kyiv with SEDE

Föredragningslista

Särskilda utskottet för frågor om ekonomisk brottslighet, skatteundandragande och skatteflykt


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
ING2

Föredragningslista

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Brussels : PHS - P3C050

Ordinarie sammanträde

Föredragningslista

Utskottet för internationell handel


Brussels : ASP - A3G-3

Extra sammanträde
INTA EXTRA

Föredragningslista

Budgetutskottet


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Samordnare


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Extra sammanträde

Utskottet för utveckling


Strasbourg : LOW - N1.4

Extra sammanträde
Sakharov Prize laureate with AFET + DROI

Utskottet för ekonomi och valutafrågor


Strasbourg : WIC - WIC200

Extra sammanträde
ECON-EMPL Economic dialogue on the European Semester Autumn package

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Strasbourg : LOW - N1.3

Extra sammanträde


Strasbourg : LOW - N1.3

UTSKOTTSSAMORDNARE

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor


Strasbourg : WIC - WIC100

Extra sammanträde
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Strasbourg : LOW - S4.5

Skuggföredragande
Data Act (2022/0047(COD)) Bielan opinion

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


Strasbourg : LOW - S4.2

TREPARTSSAMMANTRÄDE
report on Machinery products - rapp. Stefanec


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinarie sammanträde
FISC Subcommittee meeting