Generell sökning

Sök

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Onsdagen den 4 december 2019 - Torsdagen den 5 december 2019

04-12-2019 REGI_OJ(2019)12-04_1 PE644.798v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL YTTRANDE över ansvarsfrihet för genomförandet av Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2018, avsnitt III – kommissionen och genomförandeorgan

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag : 11-12-2019

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 november 2019 - Tisdagen den 5 november 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

PROTOKOLL - Måndagen den 4 november 2019 - Tisdagen den 5 november 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

PROTOKOLL - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 87 - Förslag till betänkande Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE