Generell sökning

Sök

Alla dokument finns inte tillgängliga på alla språk. Om det språk Ni önskar inte är tillgängligt får Ni automatiskt förslag på ett annat. En ikon före titeln anger vilket språk som erbjuds (t.ex. ).

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2018, Section III –Commission and executive agencies

12-11-2019 REGI_PA(2019)643053 PE643.053v01-00
REGI

Josianne CUTAJAR

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 4 november 2019 - Tisdagen den 5 november 2019

04-11-2019 REGI_OJ(2019)11-04_1 PE642.955v01-00
REGI

 

Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för att ge stöd till Grekland

04-11-2019 REGI_AL(2019)643063 PE643.063v01-00
REGI

Younous OMARJEE

  MINUTES - Monday, 4 November 2019 - Tuesday, 5 November 2019

04-11-2019 REGI_PV(2019)11-04-1 PE643.081v01-00
REGI

 

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Måndagen den 21 oktober 2019

21-10-2019 REGI_OJ(2019)10-21_1 PE642.909v01-00
REGI

 

  MINUTES - Monday, 21 October 2019

21-10-2019 REGI_PV(2019)10-21-1 PE643.049v01-00
REGI

 

YTTRANDE över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020

07-10-2019 REGI_AD(2019)639988 PE639.988v02-00
REGI

Younous OMARJEE

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1 - 87 - Förslag till betänkande Ekonomiskt bistånd till medlemsstaterna för att minska den allvarliga ekonomiska börda som uppstår till följd av Förenade kungarikets utträde ur unionen utan avtal

07-10-2019 REGI_AM(2019)641404 PE641.404v01-00
REGI

Younous OMARJEE

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA - Torsdagen den 3 oktober 2019

03-10-2019 REGI_OJ(2019)10-03_1 PE641.264v01-00
REGI