Please fill this field

Om utskotten

Välkomstord

Portrait picture of TRAN chair Karima Delli Portrait picture of TRAN chair Karima Delli
TRAN Committee Chair © European Union 2019 - EP
Välkommen till utskottet för transport och turism (TRAN). Här på vår webbplats hittar du en fullständig och detaljerad översikt över utskottets lagstiftningsarbete och politiska verksamhet.

Transport och turism, två viktiga ekonomiska sektorer, står inför enorma utmaningar när det gäller att bemöta EU-invånarnas farhågor på klimat- och miljöområdet. Såväl människors rörlighetsbeteende som modellerna för industri och ekonomi kommer att behöva förändras radikalt om EU ska kunna uppnå målen i Parisavtalet. Vi måste snabbt hitta lösningar för effektivare och renare transporter som är tillgängliga och överkomliga för alla. Det är också viktigt att de finansiella medlen från EU:s budget bidrar effektivt till både en optimerad rörlighet och skyddet av vår miljö.

En annan utmaning för transportsektorn är digitaliseringen och användningen av artificiell intelligens. Självkörande bilar kommer till exempel att innebära nya förutsättningar för arbetstagare och krav på nya färdigheter och en förändrad arbetsmiljö. TRAN-utskottet kommer att behöva säkerställa goda sociala villkor, och samtidigt förbättra den europeiska sociala modellen.

Jag uppmuntrar dig att regelbundet följa TRAN-utskottets verksamhet, och att kontakta utskottsledamöterna för en berikad politisk debatt.
Kontakter

Brussels Strasbourg Brussels Strasbourg