А. ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И УСТАВ

Б. МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОТНОШЕНИЯ

В. ЗАКОНОДАТЕЛНИ И БЮДЖЕТНИ ПРОЦЕДУРИ

Г. ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ И АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Д. ПРОЗРАЧНОСТ, ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИ И ОБРАБОТКА НА ПОВЕРИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

Е. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ