A. VOLBA A STATUT POSLANCŮ

B. INTERINSTITUCIONÁLNÍ VZTAHY

C. LEGISLATIVNÍ A ROZPOČTOVÉ POSTUPY

D. AKTY V PŘENESENÉ PRAVOMOCI A PROVÁDĚCÍ AKTY

E. TRANSPARENTNOST, PŘÍSTUP K DOKUMENTŮM A NAKLÁDÁNÍ S DŮVĚRNÝMI DOKUMENTY

F. DALŠÍ DOKUMENTY SPOJENÉ S ČINNOSTÍ PARLAMENTU