A. VALG AF OG STATUT FOR MEDLEMMERNE

B. INTERINSTITUTIONELLE RELATIONER

C. LOVGIVNINGSMÆSSIGE OG BUDGETMÆSSIGE PROCEDURER

D. DELEGEREDE RETSAKTER OG GENNEMFØRELSESRETSAKTER

E. GENNEMSIGTIGHED, ADGANG TIL DOKUMENTER OG BEHANDLING AF FORTROLIGE DOKUMENTER

F. ANDRE RELEVANTE DOKUMENTER FOR PARLAMENTETS AKTIVITETER

KOMPENDIUM