A. PARLAMENDILIIKMETE VALIMINE JA PÕHIMÄÄRUS

B. INSTITUTSIOONIDEVAHELISED SUHETED

C. SEADUSANDLIK MENETLUS JA EELARVEMENETLUS

D. DELEGEERITUD ÕIGUSAKTID JA RAKENDUSAKTID

E. LÄBIPAISTVUS, JUURDEPÄÄS DOKUMENTIDELE JA SALAJASTE DOKUMENTIDE KÄSITLEMINE

F. PARLAMENDI TEGEVUST PUUDUTAVAD MUUD DOKUMENDID

KODUKORRAGA