A. JÄSENTEN VALITSEMINEN JA JÄSENTEN ASEMAA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

B. TOIMIELINTEN VÄLISET SUHTEET

C. LAINSÄÄDÄNTÖ- JA TALOUSARVIOMENETTELYT

D. DELEGOIDUT SÄÄDÖKSET JA TÄYTÄNTÖÖNPANOSÄÄDÖKSET

E. AVOIMUUS, OIKEUS TUTUSTUA ASIAKIRJOIHIN JA LUOTTAMUKSELLISTEN ASIAKIRJOJEN KÄSITTELY

F. MUUT PARLAMENTIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

KOONNOS