A. TOGHADH AGUS REACHT NA bhFEISIRÍ

B. CAIDREAMH IDIRINSTITIÚIDEACH

C. NÓSANNA IMEACHTA REACHTACHA AGUS BÚISÉADACHA

D. GNÍOMHARTHA TARMLIGTHE AGUS GNÍOMHARTHA CUR CHUN FEIDHME

E. TRÉDHEARCACHT, ROCHTAIN AR DHOICIMÉID AGUS DOICIMÉID RÚNDA A LÁIMHSEÁIL

F. DOICIMÉID EILE ATÁ INA nÁBHAR SPÉISE DO GHNÍOMHAÍOCHTAÍ PARLAIMINTEACHA