A. A KÉPVISELŐK MEGVÁLASZTÁSA ÉS STATÚTUMA

B. INTÉZMÉNYKÖZI KAPCSOLATOK

C. JOGALKOTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI ELJÁRÁSOK

D. FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ ÉS VÉGREHAJTÁSI JOGI AKTUSOK

E. ÁTLÁTHATÓSÁG, DOKUMENTUMOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS BIZALMAS DOKUMENTUMOK

F. A PARLAMENTI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB HASZNOS DOKUMENTUMOK

JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE