Добре дошли на уебсайта относно договорите и безвъзмездните средства 

Финансовият регламент, приложим за общия бюджет на Европейския съюз, и правилата за неговото прилагане определят принципите за изпълнение на бюджета, включително принципа на прозрачност.

Обществени поръчки

Съгласно принципа на прозрачност и други действащи правила Европейският парламент е задължен да публикува покани за представяне на оферти.

Списък на съобщенията

В съответствие с Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз, за договори за доставка на стоки и услуги Европейският парламент е задължен да обявява процедури за възлагане на обществени поръчки.

Безвъзмездни средства

Безвъзмездните средства се считат за „предоставени“, когато е налице първият правен ангажимент, тоест при подписването на първото споразумение.

Политически партии и фондации

Политическа партия на европейско равнище е организация, която следва политическа програма. Тази партия e съставена от национални партии и физически лица и е представена в няколко държави членки.

Парламентарни асоциации

Информация относно бюджетните кредити, предназначени за покриване на допустимите разходи на парламентарните асоциации, в съответствие с правилата за финансовото участие.

Защита на данните

Европейският парламент използва образец на декларация за поверителност за обработване на лични данни, свързани с покани за изразяване на интерес за подбор на експерти, както и с процедури за отпускане на безвъзмездни средства или процедури за възлагане на обществени поръчки.