Европейски политически партии и фондации 

Европейски политически партии

Европейска политическа фондация е организация, свързана с европейска политическа партия, която поддържа и допълва целите на тази партия и е регистрирана от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органа“). Тези фондации наблюдават, анализират и участват в разискванията по проблемите на европейската публична политика. Те също така развиват дейности, свързани с проблемите на европейската публична политика, като например организиране на семинари, обучения, конференции и проучвания.

Европейски политически фондации

Европейска политическа фондация е организация, свързана с европейска политическа партия, която поддържа и допълва целите на тази партия и е регистрирана от Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации („Органа“). Тези фондации наблюдават, анализират и участват в разискванията по проблемите на европейската публична политика. Те също така развиват дейности, свързани с проблемите на европейската публична политика, като например организиране на семинари, обучения, конференции и проучвания.

Правна уредба (до финансовата 2017 година)