Vítejte na internetových stránkách o veřejných zakázkách a grantech 

Ve finančním nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie a jeho prováděcích pravidlech jsou stanoveny zásady plnění rozpočtu, včetně zásady transparentnosti.

Zadávání veřejných zakázek

Podle zásady transparentnosti a dalších platných pravidel, je Evropský parlament povinen vyhlašovat nabídková řízení.

Přehled oznámení

Evropský parlament má podle finančních pravidel pro souhrnný rozpočet Evropské unie povinnost vyhlašovat veřejná nabídkové řízení na zakázky na nákup zboží a služeb.

Granty

Grant se považuje za udělený po vzniku prvního právního závazku, tj. poté, co je podepsána první smlouva.

Politické strany a nadace

Politická strana na evropské úrovni je organizace s určitým politickým programem. Je složena z vnitrostátních stran a fyzických osob a je zastoupena v několika členských státech.

Parlamentní sdružení

Informace o prostředcích určených ke krytí způsobilých výdajů parlamentních sdružení podle pravidel, jimiž se řídí finanční příspěvky.

Ochrana údajů

Evropský parlament používá vzorové prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů týkajících se výzev k vyjádření zájmu za účelem výběru odborníků, řízení o udělení grantu nebo nabídkového řízení.