Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

Granty

 
Všeobecné informace o grantech

Finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie stanoví mezi zásadami plnění rozpočtu zásadu transparentnosti, tj. zásadu, kterou toto nařízení soustavně uvádí v různých ustanoveních, která pro plnění rozpočtu zajišťují náležité zveřejňování (ex ante nebo ex post).

Co se týče grantů, zveřejňování je vymezeno článkem 189 finančního nařízení, který stanoví jak zveřejnění výzev k předkládání návrhů před prováděním programu, tak následné zveřejnění grantů poskytnutých v průběhu rozpočtového roku. V tomto ohledu je užitečné připomenout, že grant se považuje za „poskytnutý“, když byl vytvořen první právní závazek, tj. když byla podepsána první smlouva.

 
Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences – financial support for training in conference interpreting

The European Parliament's interpreting service can provide financial assistance in the form of grants for actions related to conference interpreter training. The aim of the grants programme is to help educate new generations of qualified conference interpreters in order to address existing shortages for some languages, to prepare for the future accession of candidate countries, and to maintain a high standard of interpreting in the European Union's official languages and the languages of its main political partners.

A call for proposals is launched once a year, usually in the first quarter of the year, detailing the conditions, grants selection criteria and timetable for the selection and award procedure.

Please check this website for updates concerning future calls for proposals.

 
 
Directorate General for Communication – Financial support for communication actions (media and events)

DG Communication has adopted a multi-annual work programme for grants in the area of communication covering the period 2016-2019. This multi-annual work programme for grants is implemented through calls for proposals published on this website. Applicants shall apply for funding following the requirements set out in the calls for proposals.

Questions of clarification may be sent by e-mail to: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Data protection notice

Multi-annual work programme for grants in the area of communication
Call for proposals for the establishment of a grant agreement for the design and implementation of the outdoor programme of the European Youth Event 2020 in Strasbourg - COMM/SUBV/2019/E

CALL FOR PROPOSALS COMM/SUBV/2019/E

The application deadline for the call for proposals is 6 June 2019, midnight (CET).

The City of Strasbourg may organise a visit of the site on Tuesday 28 May between 11:30 and 12:15. Applicants wishing to request this visit must send an e-mail to the following address: eye@europarl.europa.eu.

 
 
Následné (ex post) zveřejňování

Podle finančního nařízení o souhrnném rozpočtu Evropské unie se na poskytování grantů vztahuje zásada transparentnosti, která zahrnuje mimo jiné i povinnost následného zveřejňování.

Články 38 a 189 finančního nařízení, které se vztahují na granty, stanoví, že „všechny granty udělené v průběhu rozpočtového roku se uveřejňují“ na „internetových stránkách orgánů Unie do 30. června roku následujícího po rozpočtovém roce, v němž byl na tyto finanční prostředky přijat právní závazek“.

Aby Evropský parlament dostál právním předpisům o ochraně osobních údajů (čl. 38 odst. 2 finančního nařízení), musí omezit zveřejňování grantů. Na internetových stránkách budou zveřejněny granty udělené v posledních dvou letech. Starší údaje budou dostupné na vyžádání u příslušných generálních ředitelství při dodržení nařízení (EU) 2018/1725.

Viz: