sdělovací prostředky a akce 

GŘ pro komunikaci přijalo víceletý pracovní program pro granty v oblasti komunikace na období 2020–2021. Tento víceletý pracovní program pro granty se provádí prostřednictvím výzev k předkládání návrhů zveřejněných na těchto internetových stránkách. Žadatelé požádají o financování na základě požadavků stanovených ve výzvách k předkládání návrhů.
Doplňující otázky mohou být zasílány na elektronickou adresu: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti a záruk:
• Účelem tohoto víceletého pracovního programu je informovat případné uchazeče o tom, že Evropský parlament zamýšlí udělovat granty na akce v letech 2020–2021. Nejedná se o povinnost v uvedeném období zveřejňovat výzvy k předkládání návrhů nebo poskytovat finanční podporu.
• Vzhledem k současné pandemii COVID-19 se může stát, že si situace vyžádá změnu předběžného harmonogramu podle oddílu VI.