Seznam výzev k podání nabídky, výzev k vyjádření zájmu a výzev k podávání návrhů
 

"Evropský parlament má podle finančních pravidel pro souhrnný rozpočet Evropské unie povinnost vyhlašovat veřejné nabídkové řízení na zakázky na nákup zboží a služeb.

Pro zakázky do určité hodnoty může být vypsáno neveřejné řízení pro omezený počet uchazečů vybraných na základě výzvy k projevení zájmu."

"Výzvy k účasti v nabídkovém řízení jsou zveřejňovány pravidelně v Dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie (řada S) a je možné si je prohlédnou online v bezplatné databázi TED, která je denně aktualizována. Informace zveřejněné na stránkách Evropského parlamentu:
– jsou neformální,

– obvykle nejsou k dispozici ve všech oficiálních jazycích,

– nemusí být vyčerpávající.

Nenahrazují v žádném případě úřední oznámení nabídkových řízení v Úředním věstníku Evropských společenství – řadě S."

Víceleté výzvy