Evropské politické strany a nadace 

Evropské politické strany

Evropské politické strany jsou organizace usilující o naplnění určitého politického programu. Jsou tvořeny stranami působícími na vnitrostátní úrovni, ale jejich členy mohou být i jednotlivci. Musí být zastoupeny ve více členských státech a zaregistrovány u Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Ve Smlouvě o fungování EU je uvedeno, že „politické strany na evropské úrovni přispívají k utváření evropského politického vědomí a k vyjadřování vůle občanů Unie“.

Evropské politické nadace

Evropské politické nadace jsou organizace přidružené k evropským politickým stranám, jejichž úkolem je podporovat a doplňovat cíle dané strany. Evropské politické nadace jsou registrovány u Úřadu pro evropské politické strany a evropské politické nadace. Sledují a analyzují diskuse o evropské veřejné politice, do nichž rovněž přispívají, a vyvíjejí činnost související s otázkami evropské veřejné politiky, jako je pořádání a podpora seminářů, vzdělávacích akcí, konferencí a studií.

Právní úprava (do rozpočtového roku 2017)