Velkommen til webstedet for Kontrakter og Tilskud 

Finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget og gennemførelsesbestemmelserne hertil fastsætter principperne for budgettets gennemførelse, herunder princippet om gennemsigtighed.

Offentligt udbud

Europa-Parlamentet er i henhold til gennemsigtighedsprincippet og andre retningsgivende regelsæt forpligtet til at offentliggøre udbud.

Liste over meddelelser

Ifølge finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget er Europa-Parlamentet forpligtet til at give kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser i offentligt udbud.

Tilskud

Et tilskud anses for ydet fra det tidspunkt, der er indgået en første juridisk forpligtelse, dvs. når den første kontrakt er underskrevet.

Politiske partier og fonde

Et politisk parti på europæisk plan er en organisation, som følger et politisk program, og som er sammensat af nationale partier og enkeltpersoner som medlemmer og repræsenteret i flere medlemsstater.

Parlamentariske foreninger

Oplysninger om bevillinger til dækning af parlamentariske foreningers støtteberettigede udgifter i henhold til reglerne om finansielle bidrag.

Databeskyttelse

Europa-Parlamentet anvender en meddelelse om databeskyttelse til behandling af personoplysninger i forbindelse med indkaldelser af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse af eksperter samt tilskuds- eller udbudsprocedurer.

Europa-Parlamentet anvender en meddelelse om databeskyttelse til behandling af personoplysninger i forbindelse med indkaldelser af interessetilkendegivelser med henblik på udvælgelse af eksperter samt tilskuds- eller udbudsprocedurer.