Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Offentligt udbud

 

I henhold til forordningen om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget (forordning (EU, Euratom) nr. 2018/1046, ("finansforordningen")) er Europa-Parlamentet forpligtet til at iværksætte udbudsprocedurer med henblik på indkøb af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder.

 
 

Blandt de forskellige principper, der gælder for procedurerne i forbindelse med offentligt udbud, er princippet om gennemsigtighed, der kræver en hensigtsmæssig forudgående offentliggørelse, når sådanne procedurer iværksættes.

1. Offentligt udbud med offentliggørelse

Oplysningerne under dette punkt vedrører offentlige udbud fra Europa-Parlamentet, som bliver offentliggjort i henhold til punkt 3 og 4 i bilag I til finansforordningen samt på grundlag af punkt 5 i bilag I til finansforordningen, der kræver offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende (EUT). Offentliggørelse på dette websted er af uformel karakter og erstatter ikke den officielle offentliggørelse i EUT. Udbuddene under dette punkt offentliggøres i Supplement til Den Europæiske Unions Tidende (S-serien) og kan konsulteres online i TED-databasen, der opdateres dagligt.

Kontrakter under direktivets tærskelværdier kan udbydes blandt et begrænset antal leverandører, der er udvalgt efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser. Dette punkt omfatter ligeledes indkaldelse af interessetilkendegivelser.

Udbudsdokumenterne er ligeledes tilgængelige for så vidt angår hvert udbud på listen.

2. Kontrakter med en værdi på over 15 000 EUR, men under beløbsgrænserne i direktiv 2014/24/EU, som tildeles inden for rammerne af et udbud med forhandling

Oplysningerne under dette punkt vedrører Europa-Parlamentets offentlige indkøb i henhold til punkt 3 i bilag I til finansforordningen.

Oplysningerne vedrører de væsentlige elementer i udbudsproceduren, inklusive fristen for indgivelse af bud samt den relevante tjeneste, som kan kontaktes for oplysninger. Det nedenstående link giver adgang til en Excel-fil med en fortegnelse over udbud offentliggjort af Europa-Parlamentets generaldirektorater.

Tærsklerne i henhold til direktiv 2014/24/EU er pr. 1. januar 2018:

  • 144 000 EUR for kontrakter om vareindkøb og tjenesteydelser
  • 5 548 000 EUR for kontrakter om bygge- og anlægsarbejder.

Yderligere oplysninger kan findes på: