Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Tilskud

 
Generelle oplysninger om ydede tilskud

Princippet om gennemsigtighed er et af de principper for gennemførelsen af budgettet, der anvendes i finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget. Dette princip afspejles i hele forordningen. Det sikres, at gennemførelsen af budgettet offentliggøres forudgående og/eller efterfølgende på en passende måde.

Reglerne om offentliggørelse af tilskud er defineret i finansforordningens artikel 189, hvorefter offentliggørelse skal ske både forud for indkaldelserne af forslag og efter ydelsen af tilskud i løbet af regnskabsåret. Der skal i den forbindelse mindes om, at et tilskud anses for "ydet" fra det tidspunkt, der er indgået en første juridisk forpligtelse, dvs. når den første kontrakt er undertegnet.

 
Directorate-General for Logistics and Interpretation for Conferences – financial support for training in conference interpreting

The European Parliament's interpreting service can provide financial assistance in the form of grants for actions related to conference interpreter training. The aim of the grants programme is to help educate new generations of qualified conference interpreters in order to address existing shortages for some languages, to prepare for the future accession of candidate countries, and to maintain a high standard of interpreting in the European Union's official languages and the languages of its main political partners.

A call for proposals is launched once a year, usually in the first quarter of the year, detailing the conditions, grants selection criteria and timetable for the selection and award procedure.

Please check this website for updates concerning future calls for proposals.

 
 
Directorate General for Communication – Financial support for communication actions (media and events)

DG Communication has adopted a multi-annual work programme for grants in the area of communication covering the period 2016-2019. This multi-annual work programme for grants is implemented through calls for proposals published on this website. Applicants shall apply for funding following the requirements set out in the calls for proposals.

Questions of clarification may be sent by e-mail to: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Data protection notice

Multi-annual work programme for grants in the area of communication
Call for proposals for the establishment of a grant agreement for the design and implementation of the outdoor programme of the European Youth Event 2020 in Strasbourg - COMM/SUBV/2019/E

CALL FOR PROPOSALS COMM/SUBV/2019/E

The application deadline for the call for proposals is 6 June 2019, midnight (CET).

The City of Strasbourg may organise a visit of the site on Tuesday 28 May between 11:30 and 12:15. Applicants wishing to request this visit must send an e-mail to the following address: eye@europarl.europa.eu.

 
 
Efterfølgende offentliggørelse

I henhold til finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget er ydelsen af tilskud underlagt princippet om gennemsigtighed, som bl.a. omfatter forpligtelsen til efterfølgende offentliggørelse.

Det fremgår af finansforordningens artikel 38 og 189 med hensyn til tilskud, at "Alle tilskud, der tildeles i løbet af et regnskabsår, offentliggøres" på EU-institutioners websted senest den 30. juni i året efter det regnskabsår, hvor der blev indgået retlige forpligtelser for de pågældende midler."

For at overholde lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger (finansforordningens artikel 38, stk. 2) skal også Europa-Parlamentet begrænse de oplysninger, der offentliggøres om tilskud. På dette websted offentliggøres oplysninger om de tilskud, som er ydet de to sidste år. Ældre oplysninger kan efter anmodning fås i henhold til forordning (EU) nr. 2018/1725 fra de ansvarlige generaldirektorater.

Se også:
  • Liste over ydede tilskud (i 2018, 2017)