Direkte adgang til overordnet navigation (Tryk på "Enter")
Adgang til sidens indhold (klik på "Indgang")
Direkte adgang til andre websteder (Tryk på "Enter")

Bidrag til parlamentariske forerninger

 

I henhold til reglerne om finansielle bidrag til parlamentariske forerninger (budgetpost 4400 og 4420), skal Europa-Parlamentet offentliggøre visse oplysninger om bevillinger, der er opført på budgetpost 4400 (Udgifter til tidligere medlemmers møder og aktiviteter) og 4420 (Udgifter til Det Europæiske Parlamentariske Selskabs møder og andre aktiviteter). Disse bevillinger har til formål at dække foreningernes støtteberettigede driftsudgifter samt udgifter til aktiviteter, der vedrører Den Europæiske Unions politik.

 
 
Foreningens navn og adresse:

Foreningen af Tidligere Medlemmer af Europa-Parlamentet, Europa-Parlamentet, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles

Finansieringens formål:

At fremme forbindelserne mellem tidligere og nuværende medlemmer af Parlamentet ved at etablere og anvende informationsnetværk, ved at give tidligere medlemmer muligheder for at mødes og stille et forum for møder, drøftelser og kulturelle, videnskabelige og sociale arrangementer til rådighed for dem samt ved at fremme kontakter mellem lignende organisationer i Europa.

Teknisk bistand, der ydes af Parlamentet:
  • Sprogfaciliteter, som indbefatter tolkning på maksimalt fem af Unionens officielle sprog ved halvdagsmøder i Parlamentets lokaler samt oversættelse af brochurer, artikler til webstedet og nyhedsbrevet, mødedokumenter, indbydelser, administrative tekster og mødeprotokoller.
  • Tilvejebringelse af faciliteter såsom mødelokaler, medlemmernes restaurant to gange om året, et fast "bureau de passage", der stilles til rådighed for tidligere medlemmer i hhv. Bruxelles og Strasbourg, samt tre kontorer i Bruxelles til foreningens ansatte såvel som kontorudstyr, fotokopimaskiner, computere, telefoner og de fornødne adgangskort.
Tildelte beløb og finansieringssatser i forhold til foreningens samlede driftsbudget:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Foreningens navn og adresse:

Det Europæiske Parlamentariske Selskab, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Finansieringens formål:

Selskabet skal fungere som et forum – ved at arrangere foredrag, informationsaftener og kulturelle arrangementer – for medlemmer af Parlamentet og af Europarådets Parlamentariske Forsamling for at skabe kontakter i en venskabelig atmosfære med henblik på at opretholde et personligt og arbejdsmæssigt forhold med hinanden og med repræsentanter for samfundslivet. Samarbejde med Europa-Parlamentet om at gennemføre aktiviteter og foranstaltninger af europæisk karakter.

Teknisk bistand, der ydes af Parlamentet:

Tre adgangskort.

Tildelte beløb og finansieringssatser i forhold til foreningens samlede driftsbudget:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000