Medier og arrangementer 

GD Kommunikation har vedtaget et flerårigt arbejdsprogram for tilskud på kommunikationsområdet for perioden 2016-2019. Dette flerårige arbejdsprogram for tilskud gennemføres ved hjælp af indkaldelser af forslag, der offentliggøres på dette websted. Ansøgere skal ansøge om støtte i overensstemmelse med kravene i indkaldelsen af forslag.
Eventuelle spørgsmål kan sendes pr. e-mail til: dgcomm-subvention@ep.europa.eu