Medier og arrangementer 

GD Kommunikation har vedtaget et flerårigt arbejdsprogram for tilskud på kommunikationsområdet for perioden 2020-2021. Dette flerårige arbejdsprogram for tilskud gennemføres ved hjælp af indkaldelser af forslag, der offentliggøres på dette websted. Ansøgere skal ansøge om støtte i overensstemmelse med kravene i indkaldelsen af forslag.
Eventuelle spørgsmål kan sendes pr. e-mail til: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Ansvarsfraskrivelse:
• Formålet med dette flerårige arbejdsprogram er at informere potentielle ansøgere om, at Europa-Parlamentet har til hensigt at yde tilskud i 2020-2021. Det udgør ikke en forpligtelse til at offentliggøre indkaldelser af forslag eller til at yde finansiel støtte i denne periode.
• Under de nuværende omstændigheder i forbindelse med covid--19-udbruddet kan den foreløbige tidsplan for afsnit VI revideres efter omstændighederne.