Liste over udbudsbekendtgørelser, indkaldelser af interessetilkendegivelse og indkaldelser af forslag
 

"Ifølge finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget er Europa-Parlamentet forpligtet til at give kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser i offentligt udbud.

Kontrakter under en bestemt tærskelværdi kan sættes i begrænset udbud blandt et begrænset antal udvalgte leverandører efter en indkaldelse af interessetilkendegivelser."

"Udbud offentliggøres regelmæssigt i Den Europæiske Unions Tidendes supplement (S-udgaven), som der er onlineadgang til via TED-databasen (Tenders Electronic Daily), som er gratis tilgængelig og ajourføres dagligt. De oplysninger, der offentliggøres på Europa-Parlamentets websted
– er uformelle,
– er sædvanligvis ikke tilgængelige på alle de officielle sprog og
– foregiver ikke at være udtømmende.

De erstatter på ingen måde den officielle offentliggørelse af udbud i Den Europæiske Unions Tidende (S-udgaven)."

Open tenders

Flerårige indkaldelser