Europæiske politiske partier og fonde 

Europæiske politiske partier

Et europæisk politisk parti er en organisation, der følger et politisk program. Partiet er sammensat af nationale partier og enkeltpersoner som medlemmer, er repræsenteret i flere medlemsstater og er registreret hos Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden"). Det hedder i traktaterne, at "politiske partier på europæisk plan bidrager til at skabe en europæisk politisk bevidsthed og til at udtrykke unionsborgernes vilje".

Europæiske politiske fonde

En europæisk politisk fond er en organisation tilknyttet et europæisk politisk parti, som støtter og supplerer målene for det pågældende parti, og som er registreret hos Myndigheden for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden"). En sådan fond observerer, analyser og bidrager til debatten om europæiske politiske spørgsmål. Den tilrettelægger også aktiviteter med tilknytning til europæiske politiske spørgsmål, f.eks. ved afholdelse af seminarer, kurser, konferencer og undersøgelser.

Revisionsberetninger og donationer

Retlig ramme (indtil regnskabsåret 2017)