Myndighed 

Den 1. januar 2017 trådte en ny ordning for registrering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde i kraft.

De nye regler findes i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 af 22. oktober 2014 om statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde ("forordning nr. 1141/2014"), som samtidig opretter en Myndighed for Europæiske Politiske Partier og Europæiske Politiske Fonde ("myndigheden").

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Myndigheden er blevet oprettet med det formål at registrere og kontrollere europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde og at pålægge disse sanktioner i henhold til forordning nr. 1141/2014.

Myndighedens websted findes på følgende adresse: http://www.appf.europa.eu/