μέσα ενημέρωσης και εκδηλώσεις 

Η ΓΔ Επικοινωνίας ενέκρινε πολυετές πρόγραμμα εργασίας για επιχορηγήσεις στον τομέα της επικοινωνίας, που καλύπτει την περίοδο 2020-2021. Το εν λόγω πολυετές πρόγραμμα εργασίας για τις επιχορηγήσεις υλοποιείται μέσω προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο. Οι αιτούντες υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων.
Διευκρινιστικές ερωτήσεις μπορούν να αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Δήλωση αποποίησης ευθύνης:
• Το εν λόγω πολυετές πρόγραμμα εργασίας έχει σκοπό να ενημερώσει όσους θα υποβάλουν ενδεχομένως αίτηση ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να εγκρίνει επιχορηγήσεις για την περίοδο 2020-2021. Δεν συνιστά υποχρέωση δημοσίευσης προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ή παροχής χρηματοδοτικής στήριξης κατά τη διάρκεια της εν λόγω περιόδου.
• Υπό τις σημερινές συνθήκες που οφείλονται στην πανδημία του COVID-19, το προσωρινό χρονοδιάγραμμα του τμήματος VI ενδέχεται να τροποποιηθεί αναλόγως των περιστάσεων.