Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα 

Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα

Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα είναι μία οργάνωση που ακολουθεί ένα πολιτικό πρόγραμμα. Αποτελείται από εθνικά κόμματα και/ή φυσικά πρόσωπα ως μέλη, αντιπροσωπεύει διάφορα κράτη μέλη και είναι καταχωρισμένο από τηνΑρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (εφεξής, «η Αρχή»)..v

Ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα

Ένα ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα είναι μία οργάνωση συνδεόμενη με ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που υποστηρίζει και συμπληρώνει τους στόχους του εν λόγω κόμματος και είναι καταχωρισμένοαπό την Αρχή για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα (εφεξής, «η Αρχή»). Αυτό το ίδρυμα παρατηρεί, αναλύει και συμβάλλει στη συζήτηση επί θεμάτων δημόσιας ευρωπαϊκής πολιτικής. Αναπτύσσει επίσης δραστηριότητες που συνδέονται με την ευρωπαϊκή δημόσια τάξη διοργανώνοντας, για παράδειγμα, σεμινάρια, κύκλους κατάρτισης, διασκέψεις και μελέτες.

Εκθέσεις ελέγχου και δωρεές

Νομικό πλαίσιο (μέχρι το οικονομικό έτος 2017)