Lepingute ja toetuste veebisait 

Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavas finantsmääruses ja selle kohaldamise reeglites on sätestatud eelarve täitmise põhimõtted, sealhulgas läbipaistvuspõhimõte.

Avalikud hanked

Läbipaistvuse põhimõtte ja muude reguleerivate eeskirjade kohaselt on Euroopa Parlament kohustatud esitama pakkumiskutseid.

Teadete loetelu

Vastavalt Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavale finantsmäärusele on Euroopa Parlament kohustatud korraldama kaupade ja teenuste ostmise lepingute sõlmimiseks avaliku pakkumise.

Toetused

Toetus loetakse antuks siis, kui võetud on esimene juriidiline kohustus ehk alla on kirjutatud esimene leping.

Erakonnad ja sihtasutused

Euroopa tasandi erakond on poliitilist programmi järgiv organisatsioon, mille liikmed on riigi tasandi erakonnad ja üksikisikud ning mis on esindatud mitmes liikmesriigis.

Parlamentaarsed ühendused

"Teave assigneeringute kohta, millest kaetakse toetuse andmise eeskirja kohaselt parlamentaarsete ühenduste rahastamiskõlblikud kulud"

Andmekaitse

Näidis andmekaitsepõhimõtete kohta, mida Euroopa Parlament kasutab isikuandmete töötlemiseks seoses ekspertide valimise, toetuste andmise või hankemenetlustega.