Parlamentaarsed ühendused 

Vastavalt parlamentaarsetele ühendustele toetuse andmise eeskirjale (eelarvepunktid 4400 ja 4420) peab Euroopa Parlament avaldama teabe eelarvepunktidesse 4400 (Endiste parlamendiliikmete koosolekute ja muu tegevuse kulud) ja 4420 (Euroopa Parlamentaarse Assotsiatsiooni koosolekute ja muu tegevuse kulud) kirjendatud assigneeringute kohta. Need assigneeringud on mõeldud ühenduste rahastamiskõlblike tegevuskulude ja Euroopa Liidu poliitikaga seotud tegevusest tulenevate kulude katteks.

Ühenduse nimi ja aadress:

Euroopa Parlamendi endiste liikmete ühendus, Euroopa Parlament, Rue Wiertz 60, B-1047 Brüssel

Rahastamise eesmärk:

Euroopa Parlamendi endiste ja praeguste liikmete vaheliste suhete tugevdamine järgmiste meetmete abil: teabevõrgustiku rajamine ja kasutamine, endistele parlamendiliikmetele kokkusaamise võimaluste pakkumine ja ruumide eraldamine koosolekute, arutelude ning kultuuri-, teadus- ja ühiskondlike ürituste korraldamiseks, suhete edendamine teiste samalaadsete organisatsioonidega Euroopas.

Euroopa Parlamendi antav tehniline abi:

  • Keelelised vahendid, st suuline tõlge kuni viide liidu ametlikku keelde Euroopa Parlamendi hoonetes toimuvatel poolepäevastel koosolekutel ning brošüüride, veebisaidil ja bülletäänis avaldamiseks mõeldud artiklite, koosoleku dokumentide, kutsete, haldustekstide ja koosoleku protokollide tõlge.
  • Ruumide kasutada andmine, sealhulgas koosolekuruumid, parlamendiliikmete restoran kaks korda aastas, Brüsselis ja Strasbourgis endiste parlamendiliikmete käsutuses olev alaline ühiskabinet (bureau de passage), kolm ühenduse töötajate kabinetti Brüsselis koos büroosisustuse, koopiamasinate, arvutite, telefonide ja vastavate sissepääsukaartidega.

Eraldatud summa:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Ühenduse nimi ja aadress:

Euroopa Parlamentaarne Assotsiatsioon, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Rahastamise eesmärk:

Kõneluste, kultuuriürituste ja teabeõhtute korraldamise kaudu tegutseda foorumina, kus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu Parlamentaarse Assamblee liikmetel on võimalik meeldivas õhkkonnas kohtuda ning omavahel ja avaliku elu tegelastega isiklikke ja tööalaseid kontakte luua. Koostöö Euroopa Parlamendiga Euroopa-teemaliste ürituste ja ettevõtmiste korraldamisel.

Euroopa Parlamendi antav tehniline abi:

Kolm sissepääsukaarti.

Eraldatud summa:

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000