Euroopa tasandi erakonnad ja sihtasutused 

Euroopa tasandi erakonnad

Euroopa tasandi erakond on organisatsioon, mis järgib poliitilist programmi. Sellise erakonna liikmed on riigi tasandi erakonnad ja/või üksikisikud ning erakond on esindatud mitmes liikmesriigis ja registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametis („amet“). Aluslepingute kohaselt aitavad Euroopa tasandi erakonnad kaasa „euroopaliku poliitilise teadvuse kujundamisele ja liidu kodanike tahte väljendamisele“.

Euroopa poliitilised sihtasutused

Euroopa tasandi poliitiline sihtasutus on Euroopa tasandi erakonnaga seotud organisatsioon, mis toetab ja täiendab selle erakonna eesmärke ning on registreeritud Euroopa tasandi erakondade ja Euroopa tasandi poliitiliste sihtasutuste ametis („amet“). Sihtasutus jälgib ja analüüsib Euroopa avaliku poliitika küsimusi käsitlevat arutelu ja osaleb selles. Samuti arendab sihtasutus Euroopa avaliku poliitika küsimustega seotud tegevust, näiteks korraldab seminare, koolitusi, konverentse ja uuringuid.

Auditiaruanded ja annetused

Õigusraamistik (kuni eelarveaastani 2017)