Auditiaruanded ja annetused 

Siit leiate erakondade ja sihtasutuste auditiaruanded koos finantsaruannete ja annetustega. Erakonnad ja sihtasutused esitavad need Euroopa Parlamendile igal aastal.

Aruannetes esitatud rahastamissummasid ei saa kõikidel juhtudel pidada lõplikuks. Need võivad Euroopa Parlamendi poolt tegelikult määratud ja makstud summadest erineda, sest auditiaruanne koostatakse enne seda, kui parlament lõplikku rahastamissummat käsitleva otsuse heaks kiidab.

Juhime tähelepanu ka sellele, et alates 2018. aasta rahastamisest muutuvad läbipaistvusnõuded vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1141/2014 artiklile 32. Enamikku neist nõuetest kohaldatakse alles pärast aastaaruannete kontrolli 2019. aastal.

Euroopa Parlament avaldab vastavalt artikli 32 lõikele 2 (puudutab rahastamist alates 2018. aastast): Euroopa tasandi erakonna juriidilistest isikutest liikmete nimekirja, mis on vastavalt artikli 4 lõikele 2 lisatud erakonna põhikirjale ja ajakohastatud vastavalt artikli 9 lõikele 6, ning erakonna üksikliikmete üldarvu.