Tervetuloa Sopimukset ja avustukset -sivustolle 

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavassa varainhoitoasetuksessa ja sen soveltamissäännöissä vahvistetaan talousarvion toteuttamisessa noudatettavat periaatteet, joista yksi on avoimuusperiaate.

Julkiset hankinnat

Euroopan parlamentin on avoimuusperiaatteen ja muiden asiaa koskevien sääntöjen mukaisesti järjestettävä tarjouskilpailuja.

Luettelo ilmoituksista

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti Euroopan parlamentin on järjestettävä tavara- ja palveluhankinnoista julkinen tarjouskilpailu.

Avustukset

Avustus katsotaan myönnetyksi, kun on tehty ensimmäinen oikeudellinen sitoumus eli allekirjoitettu ensimmäinen sopimus.

Poliittiset puolueet ja säätiöt

Euroopan tason poliittinen puolue on organisaatio, joka noudattaa poliittista ohjelmaa. Sen jäseninä on kansallisia puolueita sekä yksittäisiä henkilöitä, ja se on edustettuna useissa jäsenvaltioissa.

Parlamentin jäsenten yhdistykset

Tietoa määrärahoista, joilla katetaan parlamentin jäsenten yhdistysten avustuskelpoiset menot avustuksiin sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Tietosuoja

Euroopan parlamentti käyttää vakiomuotoista tietosuojaselostetta käsitellessään asiantuntijoiden valintaa koskeviin kiinnostuksenilmaisupyyntöihin sekä avustus- tai tarjouskilpailumenettelyihin liittyviä henkilötietoja.