Tietojen julkaiseminen jälkikäteen 

Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti avustusten myöntämisessä noudatetaan avoimuusperiaatetta, joka edellyttää muun muassa tietojen julkaisemista jälkikäteen.

Varainhoitoasetuksen 38 ja 189 artiklassa säädetään, että ”kaikista varainhoitovuoden aikana myönnetyistä avustuksista on julkaistava luettelo” ”unionin toimielinten verkkosivustolla viimeistään sitä varainhoitovuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivänä, jona varoista on tehty oikeudellinen sitoumus”.

Euroopan parlamentti on myös velvollinen rajoittamaan avustusten julkaisemista noudattaakseen henkilötietojen suojaa koskevaa lainsäädäntöä (varainhoitoasetuksen 38 artiklan 2 kohta). Sivustolla julkaistaan viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana myönnetyt avustukset. Vanhemmat tiedot ovat saatavilla pyynnöstä asetuksen (EU) 2018/1725 mukaisesti asiasta vastaavista pääosastoista.