Tiedotusvälineet ja tapahtumat 

Viestinnän pääosasto on hyväksynyt viestintäalan avustuksia koskevan monivuotisen työohjelman, joka kattaa vuodet 2020–2021. Avustuksia koskeva monivuotinen työohjelma pannaan täytäntöön tällä verkkosivustolla julkaistavilla ehdotuspyynnöillä. Rahoitusta hakevien on noudatettava ehdotuspyynnöissä asetettuja vaatimuksia.
Lisäselvennyksiä voi pyytää sähköpostitse osoitteesta dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Vastuuvapauslauseke:
• Monivuotisen työohjelman tarkoituksena on saattaa mahdollisten hakijoiden tietoon, että Euroopan parlamentti aikoo myöntää avustuksia vuosina 2020–2021. Se ei velvoita julkaisemaan ehdotuspyyntöjä tai antamaan rahoitustukea kyseisenä aikana.
• Covid-19-epidemian vuoksi VI jaksossa esitettyä alustavaa aikataulua voidaan joutua tarkistamaan olosuhteiden sitä edellyttäessä.