Luettelo tarjouskilpailuista, kiinnostuksenilmaisupyynnöistä ja ehdotuspyynnöistä
 

"Euroopan unionin yleiseen talousarvioon sovellettavan varainhoitoasetuksen mukaisesti Euroopan parlamentin on järjestettävä tavara- ja palveluhankinnoista julkinen tarjouskilpailu.

Edellyttäen, että tietyt kynnysarvot eivät ylity, sopimuksia voidaan kilpailuttaa myös muita kuin julkisia menettelyjä noudattaen rajoitetun, kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella määritetyn palveluntarjoajien joukon kesken."

"Tarjouskilpailut julkaistaan säännöllisesti Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja), ja niitä voi selailla verkossa TED-tietokannassa, joka on käytettävissä maksutta ja saatetaan ajan tasalle päivittäin. Euroopan parlamentin verkkosivustolla julkaistava tieto
– on epävirallista
– ei yleensä ole saatavilla kaikilla virallisilla kielillä
– ei välttämättä ole kaikenkattavaa.

Se ei millään tavoin korvaa tarjouskilpailujen virallista julkaisemista Euroopan unionin virallisen lehden S-sarjassa."

Open tenders

Monivuotiset pyynnöt