Parlamentin jäsenten yhdistykset 

Parlamentin jäsenten yhdistyksille myönnettäviä avustuksia koskevien sääntöjen (alamomentit 4400 ja 4420) mukaisesti Euroopan parlamentin on julkaistava tietyt tiedot alamomenteille 4400 (Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut) ja 4420 (Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut) otetuista määrärahoista. Määrärahat on tarkoitettu kattamaan yhdistysten avustuskelpoiset toimintamenot ja Euroopan unionin toimintapolitiikkaan liittyvästä toiminnasta aiheutuvat menot.

Yhdistyksen nimi ja osoite:

Euroopan parlamentin entisten jäsenten yhdistys, Euroopan parlamentti, Rue Wiertz 60, B-1047 Bryssel

Rahoituksen tarkoitus:

Rahoituksella pyritään edistämään parlamentin entisten ja nykyisten jäsenten välistä yhteydenpitoa. Tarkoituksena on perustaa tietoverkko jäsenten käyttöön, tarjota entisille jäsenille tilaisuus tavata antamalla heille tilat kokouksia ja keskusteluja sekä kulttuuri-, tiede- ja muita tapahtumia varten sekä edistää yhteyksiä vastaaviin järjestöihin Euroopassa.

Parlamentin tarjoama tekninen apu:

  • Kielipalvelut, esimerkiksi tulkkaus enintään viidellä unionin virallisella kielellä puoli päivää kestävissä kokouksissa, jotka pidetään Euroopan parlamentin tiloissa, ja esitteiden, verkkosivustomateriaalin, tiedotuslehden, kokousmateriaalin, kutsujen, hallinnollisten tekstien ja pöytäkirjojen kääntäminen.
  • Kokoustilat, jäsenten ravintola kaksi kertaa vuodessa, pysyvästi entisille jäsenille tarkoitettu yhteistoimisto Brysselissä ja Strasbourgissa ja kolme yhdistyksen henkilökunnan jäsenille tarkoitettua työhuonetta Brysselissä (myös toimistotarvikkeet, kopiokoneet, tietokoneet ja puhelimet) sekä tarvittavat kulkuluvat.

Avustuksen määrä

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000

Yhdistyksen nimi ja osoite:

Euroopan parlamentaarinen yhdistys, 76 allée de la Robertsau, F- 67000 Strasbourg

Rahoituksen tarkoitus:

Tarkoituksena on järjestää konferensseja, tiedotusiltoja ja kulttuuritapahtumia, joissa Euroopan parlamentin ja Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen jäsenet voivat tavata toisiaan ja luoda yhteyksiä välittömässä ilmapiirissä. Pyrkimyksenä on läheisten ja toimivien suhteiden ylläpitäminen heidän välillään sekä julkisen tahon edustajien kanssa. Rahoituksella tuetaan myös yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa Eurooppa-aiheisen toiminnan järjestämisessä.

Parlamentin tarjoama tekninen apu:

Kolme kulkulupaa.

Avustuksen määrä

2014 EUR 200.000
2015 EUR 200.000
2016 EUR 210.000
2017 EUR 210.000
2018 EUR 220.000
2019 EUR 230.000