Tarkastuslausunnot ja lahjoitukset 

Tältä sivulta löytyvät puolueiden ja säätiöiden tilinpäätöstä koskevat tilintarkastajan lausunnot sekä lahjoitukset. Puolueiden ja säätiöiden on toimitettava nämä tiedot Euroopan parlamentille vuosittain.

Näissä lausunnoissa esitettyjä määriä ei voida kaikissa tapauksissa pitää lopullisina. Ne voivat poiketa Euroopan parlamentin tosiasiallisesti myöntämistä ja maksamista määristä, koska tilintarkastajan lausunto annetaan ennen kuin parlamentti hyväksyy päätöksen lopullisen rahoituksen määrästä.

Lisäksi vuodesta 2018 alkaen rahoitusta koskevat avoimuusvaatimukset muuttuvat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 32 artiklan mukaisesti. Useimpia näistä vaatimuksista sovelletaan vasta vuoden 2019 vuosikertomusten tarkastamisen jälkeen.

Euroopan parlamentti julkistaa 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti (koskee rahoitusta vuodesta 2018 alkaen) Euroopan tason poliittisen puolueen jäseninä olevista oikeushenkilöistä luettelon, sellaisena kuin se on liitettynä puolueen perussääntöön 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja päivitettynä 9 artiklan 6 kohdan mukaisesti, sekäsekä yksittäisten jäsenten kokonaismäärän..