Vastuuviranomainen 

Euroopan tason poliittisiin puolueisiin ja Euroopan tason poliittisiin säätiöihin on 1. tammikuuta 2017 alkaen sovellettu uutta rekisteröintijärjestelmää.

Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöstä ja rahoituksesta 22. lokakuuta 2014 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1141/2014 (’asetus N:o 1141/2014’) vahvistetaan noudatettavat uudet säännöt, ja sillä perustetaan Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen (jäljempänä ’vastuuviranomainen’).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX:32014R1141 

Vastuuviranomaisen tehtävänä on Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden rekisteröinti ja valvonta sekä seuraamusten määrääminen niille asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/2014 mukaisesti.

Vastuuviranomaisen verkkosivuston osoite on http://www.appf.europa.eu