Príomh-Roghchlár (brúigh 'Iontráil')
Rochtain ar inneachar an leathanaigh (brúigh 'Iontráil')
Rochtain dhíreach ar liosta de láithreáin ghréasáin eile (brúigh 'Iontráil')

Soláthar poiblí

 

I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh (Rialachán (AE) 966/2012 mar a leasaítear le Rialachán 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015), agus dá Rialacha maidir leis an gCur i bhFeidhm, ní mór do Pharlaimint na hEorpa nósanna imeachta soláthair a sheoladh tráth a mbíonn maoin, seirbhísí nó oibreacha á bhfáil aici.

 
 

I measc na bprionsabal éagsúil lena rialaítear na nósanna imeachta a bhaineann leis an soláthar poiblí, déantar le prionsabal na trédhearcachta poiblíocht iomchuí ex ante, tráth seolta an tsoláthair phoiblí, a cheangal mar a leanas :

1. An soláthar poiblí lena ngabhann foilsiú fógra conartha

Maidir leis an bhfaisnéis atá sa chuid seo i dtaobh sholáthar poiblí Pharlaimint na hEorpa, faisnéis lena ndéantar a fhoilsiú i gcomhréir le hAirteagal 123 agus le hAirteagal 124 de na Rialacha maidir le Cur i bhFeidhm an Rialacháin Airgeadais agus ar bhonn Airteagal 126 de na Rialacha maidir le cur i bhfeidhm a bhfuil fógra foilsiúcháin ina leith foilsithe san IO. Ba cheart na foilseacháin ar an láithreán seo a thuiscint mar fhoilseacháin de chineál neamhfhoirmeálta agus ní ghlacann siad ionad an fhoilseacháin oifigiúil san IO. Tá na tairiscintí a liostaítear sa chuid seo ina n-ábhar d’fhógra conartha atá foilsithe i sraith S d'Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus féadfar teacht orthu i mbunachar sonraí TED, a thugtar cothrom le dáta go laethúil ar an Idirlíon.

Faoi bhun thairseacha na Treorach, féadfar na tairiscintí a sheoladh chuig líon teoranta tairgeoirí a bheidh roghnaithe tar éis glao ar léiriú spéise. Áirítear sa chuid seo freisin na glaonna ar léiriú spéise.

Tá doiciméid tairisceana le haghaidh nós imeachta soláthair phoiblí ar fáil freisin do gach tairiscint ar an liosta.

2. Conarthaí le luach os cionn EUR 15 000 agus faoi bhun na dtairseacha a thagann faoi Threoir 2014/24/AE, arna seoladh trí nós imeachta idirbheartaithe

Baineann an fhaisnéis sa chuid seo le conarthaí poiblí Pharlaimint na hEorpa i gcomhréir le hAirteagal 124 de na Rialacha maidir leis an Rialachán Airgeadais a chur i bhfeidhm.

Leis an bhfoilseachán seo, féadfar eilimintí sár-riachtanacha na gconarthaí arna seoladh faoi nós imeachta idirbheartaithe, lena n-áirítear an spriocdháta chun tairiscintí a fháil agus an tseirbhís iomchuí ar cheart dul i dteagmhail léi, a shainaithint. Leis an nasc thíos, tugtar rochtain ar chomhad Excel ina bhfuil na conarthaí de réir Ard-Stiúrthóireacht Pharlaimint na hEorpa.

Mar eolas, an 01/01/2018, is mar a leanas a leagtar síos na tairseacha a thagann faoi Threoir 2014/24/AE :

  • EUR 144 000 do chonarthaí soláthair agus seirbhíse
  • EUR 5 548 000 do chonarthaí oibreacha

Le haghaidh tuilleadh eolais féach :