Fáilte chuig an suíomh gréasáin “Conarthaí agus Deontais” 

Sa Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, agus sna Rialacha maidir lena Chur i bhFeidhm, leagtar amach na prionsabail chun an buiséad a chur chun feidhme, lena n-airítear prionsabal na trédhearcachta.

Soláthar Poiblí

I gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta agus le rialacha eile lena ndéantar í a rialú, tá sé de cheangal ar Pharlaimint na hEorpa cuirí chun tairisceana a eisiúint.

Liosta fógraí

I gcomhréir leis an Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, ní mór do Pharlaimint na hEorpa conarthaí chun earraí nó seirbhísí a cheannach a chur amach ar thairiscint phoiblí.

Deontais

Deirtear go ndéantar deontas a dhámhachtain nuair a thugtar gnóthas dlítheanach ar dtús, i.e. nuair atá an chéad chomhaontú sínithe.

Páirtithe polaitiúla agus fondúireachtaí

Is eagraíocht atá tiomanta do chlár polaitiúil é páirtí polaitiúil ar an leibhéal Eorpach, atá comhdhéanta de pháirtithe náisiúnta agus de dhaoine aonair ar comhaltaí iad agus ar a ndéantar ionadaíocht i roinnt Ballstát.

Cumainn pharlaiminteacha

Faisnéis maidir le leithreasaí lena mbeartaítear caiteachas incháilithe comhlachas parlaiminteach a chumhdach de réir na rialacha lena rialaítear ranníocaíochtaí airgeadais.

Cosaint sonraí

Baineann Parlaimint na hEorpa feidhm as samhail ráitis príobháideachais chun sonraí pearsanta a bhaineann le glaonna ar léirithe spéise le haghaidh saineolaithe a roghnú a phróiseáil, chomh maith le nósanna imeachta deontais nó tairisceana.