Deontai 

Faisnéis ghinearálta faoi dheontais a dámhadh

Leagtar amach sa Rialachán Airgeadais maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, na prionsabail i ndáil le cur chun feidhme an bhuiséid, lena n-áirítear prionsabal na trédhearcachta, a ndéantar é a dhearbhú síos tríd an Rialachán Airgeadais. Déantar foráil d’fhoilsiú cuí ex ante agus/nó ex post de chur chun feidhme an bhuiséid.

Leagtar amach rialacha maidir le foilsiú deontais in Airteagal 189 den Rialachán Airgeadais, lena ndéantar foráil d’fhoilsiú ex ante de ghlaonna ar thograí agus d’fhoilsiú ex post de dheontais arna ndámhachtain le linn bliana airgeadais. Deirtear go ndéantar deontas a dhámhachtain nuair a thugtar gnóthas dlítheanach ar dtús, i.e. nuair atá an chéad chomhaontú sínithe.

Ateangaireacht do Chomhdhálacha

Sna meáin agus imeachtaí