Sna meáin agus imeachtaí 

Tá clár oibre ilbhliantúil le haghaidh deontais i réimse na cumarsáide lena gcumhdaítear tréimhse 2020-2021 glactha ag Ard-Stiúrthóireacht na Cumarsáide. Déantar an clár oibre ilbhliantúil sin do dheontais a chur chun feidhme trí ghlaonna ar thograí a fhoilsítear ar an suíomh gréasáin seo. Déanfaidh iarratasóirí iarratas ar chistiú de réir na gceanglas a leagtar amach sna glaonna ar thograí.
Féadfar ceisteanna maidir le soiléiriú a sheoladh trí ríomhphost chuig: dgcomm-subvention@ep.europa.eu

Séanadh:
• Is é cuspóir an chláir oibre ilbhliantúil seo iarratasóirí ionchasacha a chur ar an eolas go bhfuil sé ar intinn ag Parlaimint na hEorpa deontais a dhámhachtain i dtréimhse 2020-2021. Ní hionann é agus oibleagáid glaonna ar thograí a fhoilsiú ná tacaíocht airgeadais a sholáthar le linn na tréimhse sin.
• Faoi na cúinsí reatha a bhaineann le ráig COVID-19, féadfar athbhreithniú a dhéanamh ar an tráthchlár sealadach faoi Roinn VI de réir mar is gá sna himthosca.